Fjellrev med vinterpels. Vinterpelsen er ekstremt tykk med tett underpels og lange dekkhår.