Kannesteinen er et populært reisemål. Naturen har brukt lang tid på dette kunstverket, men fått det til meget bra.