Kaldt og fint- snø der det aldri pleier å være gir muligheter