Den magiske vintermorgen med solen som titter frem gjennom tåke og dis. Ro og stillhet i en ellers turbulent tid.