Huske plassert i kornåker. Bildet er fra Steigen i Nordland.