Det kom en skikkelig styrtbyge den dagen i august.