Måtte vasse i iskaldt vatn siste stykket da snøsmeltinga hadde laga flaum over veien