Stille før stormen ved de tre sverd utenfor Stavanger