Det ble fantastisk lys da det begnte å pøse ned på den andre siden av fjorden.