Tatt på fisketur utenfor Vega, 3. juli i 11-tida om kvelden.