Sjøen slår innover ferjekaien på Sand. Ferja MF Sand kom ikkje inn til kaien p.g.a. store bølger og vind. Ferjesambandet stengt i mange timer.