Fullmåne over Lyngsalpene, sett fra Karlsøya i Troms.
 Gi din stemme!