Høsten og vinteren har tært vekk hele vind pølsa på varoddbroa i Kristiansand
 Gi din stemme!