Orkan styrke og 15 meter høye bølger ved Ekofisk
 Gi din stemme!