Ekornet i full fart fra gren til gren,
 Gi din stemme!