Månen kommer opp og solen er i ferd md å gå ned
 Gi din stemme!