Typiak at det skulle være overskya for første dag på lenge under solformørkelsen. Heldigvis kom det noen åpninger i skyene da den var tydeligst.
 Gi din stemme!