Litt usikker på om dette er en fiol, men O-faglæreren min fra barneskolen mente det tror jeg
 Gi din stemme!