Skjønne fioler som har funnet sin plass i en sprekk i berget.
 Gi din stemme!