Selvom vi har snø \nKan vi fortsatt smile og kose oss ute \n
 Gi din stemme!