Utsikt, ro og fred. Mor og barn nyter øyeblikket
 Gi din stemme!