Store krefter i sving når snøen må gje etter for dei brått så høge tempraturane.