Et forblåst tre på rullesteinstranden på utsiden av øya Merdø .
 Gi din stemme!