Mye vind og bølger. da er det fint å surfe
 Gi din stemme!