Kraftig vind og flaum på voss i helga
 Gi din stemme!