Selma og Adrian gikk en mil. Like blide?
 Gi din stemme!