Vår kaptein stortrives i båten, der han speider utover de syv hav.
 Gi din stemme!