Fridjof Nansen hilser oss på vei nordover.
 Gi din stemme!