Solnedgang under overvåkningstokt på Oslofjorden med NIVA og UiO sitt forskningsfartøy Trygve Braarud
 Gi din stemme!