Store mengder tang etter høy vannstand!
 Gi din stemme!