..er det godt å tenne lys mot mørkets makter
 Gi din stemme!