Høst i byen og løvet faller og krabbekundene er borte, men kommer igjen neste år.