Et forfriskende bad i Loenvatnet i Loen i juni. Blått og klart brevann som målte rundt 10 grader.