Glede over drømmeforhold kan komme til uttrykk på mange måter!