Mens vi venter kan vi nyte alle lysene..
 Gi din stemme!