Ventetiden har startet og forventninger øker sag for dag hos barn og voksne.