Selv gamle forliste betongskip blir fine i nordlyset.
 Gi din stemme!