Tåke, blå himmel og høstfarger i fin forening
 Gi din stemme!