Is smelting på dagen, som fryser til is på ettermiddagen
 Gi din stemme!