To små gutter studerer svanene som går tur på isen
 Gi din stemme!