Nordlands eldste trehusbegyggelse..de fleste husene her er fra 1800tallet.
 Gi din stemme!