Ut på tur i Tromsømørket 23.Desember 2014. Skogen er pyntet med diamanter til jul. Finest av dem alle til meg. Lykkelig forlovet.
 Gi din stemme!