Karolinene fra spillet elden tar imot på Røros!
 Gi din stemme!