Det tok 10 frivillige rundt fire timer å tegne opp og å male bildet som viser omrisset av verdens største pattedyr, en blåhval og verdens største tannhval, spermasetthvalen. Henholdsvis 34 og 20 meter lang.

Det var en vanskelig oppgave på grunn av fuktighet på bakken, og maleprosjektet ble utsatt et døgn på grunn av regn, men malergjengen som besto av folk fra hvalsenteret, forskningsorganisasjonen Marefa og frivillige andværinger som responderte på en facebook-utfordring gjorde en kjempejobb.
 Gi din stemme!
 
Antall visninger