En liten bjørk en vinterkveld, med alle lysene fra byen som bakgrunn.